ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ บริษัท ดราเมติก เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จำกัด " สินค้าเด่น เน้นบริการ ผลงานคุณภาพ "

Wellcome To web site Dramatic Engineering Service Co.,Ltd.

 
   

 

 
     

บริษัท ดราเมติก เอ็นจิเนียริ่งเซอร์วิส จำกัด

ก่อตั้งขึ้น ปี พ.ศ. 2544 ภายใต้ชื่อ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ดราเมติก เอ็นจิเนียริ่งสำนักงานตั้งอยู่ในอำเภอ หาดใหญ่ จ.สงขลา ต่อมาในปี พ.ศ.2546 ได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัท จำกัด เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ดราเมติก เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จำกัด มีสำนักงานตั้งอยู่ที่  เลขที 175/19  ถนนประชาธิปัตย์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  90110
บริษัท ดราเมติก เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จำกัด  เริ่มต้นการดำเนินธุรกิจด้วยการจำหน่ายสินค้าและบริการสินค้าในโรงงานอุตสาหกรรม เช่น เครื่องมือวัด, เครื่องควบคุม, เซนเซอร์และงานสอบเทียบเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า, อุณหภูมิ, หัววัด, มิเตอร์ และบริการตรวจซ่อมอุปกรณ์และเครื่องมือทั้งในไลน์การผลิตและในห้องปฏิบัติการทดสอบ รวมถึงทีมงานคอยให้บริการหลังการขาย ดูแลรักษาเครื่องมือ อาทิ   MST, Oil Bath, Water Bath, Oven, Furnas, Auto Clove, Centrifuge, Balance, Inverter, PLC, Digital meter, Circulate Bath, Checker, Hand lift Balance, PH Meter, Controller, Indicator, Recorder  เป็นต้น
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัท ดราเมติก เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จำกัด มีความโดดเด่นด้วยมาตรฐานของสินค้าที่มีคุณภาพและยึดมั่นในความซื่อสัตย์ต่อลูกค้าเป็นสำคัญ มีการให้บริการก่อนและหลังการขายที่ดีเยี่ยมด้วยทีมงานที่มีความสามารถจวบจนกระทั่งปัจจุบัน เรายังมุ่งเน้นการบริการที่เป็นเลิศ ให้กับลูกค้าในอุตสาหกรรมเขตภาคใต้ของประเทศ ด้วยนโยบายที่ว่า

 

 
     
กลับสู่หน้าหลัก
 
             
Copyright © 2008 Dramatic Engineering Service Co.,Ltd.
175/19 ถ.ประชาธิปปัตย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
Tel.074-350299 Fax. 074-350126