ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ บริษัท ดราเมติก เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จำกัด " สินค้าเด่น เน้นบริการ ผลงานคุณภาพ "

Wellcome To web site Dramatic Engineering Service Co.,Ltd.

 
Price List ( ราคาสินค้า )
หมวด Hot air oven & Incubator
ภาพ
ยี่ห้อ รุ่น
รายละเอียด
ภาพ
ยี่ห้อ รุ่น
รายละเอียด

ยี่ห้อ : Binder
รุ่น : FD115

- ขนาดความจุ  115  ลิตร
- ทำอุณหภูมิได้สูงสุด 300 'C
- ตั้งเวลาการทำงานได้ 0 ถึง 99 ชั่วโมง
- ภายในตู้ทำด้วย สแตนเลสสตีล ภายนอกทำจากเหล็กเคลือบสีกันสนิม
- ระบบการป้องกัน Class 2, IP20
- มีชั้นวางของ  จำนวน 2 ชั้น
- มีพัดลมภายในตู้

ปกติราคา 90,000 ลดเหลือ 80,000 บาท

ยี่ห้อ : Binder
รุ่น : FD53

- ขนาดความจุ  53  ลิตร
- ทำอุณหภูมิได้สูงสุด 300 'C
- ตั้งเวลาการทำงานได้ 0 ถึง 99 ชั่วโมง
- ภายในตู้ทำด้วย สแตนเลสสตีล ภายนอกทำจากเหล็กเคลือบสีกันสนิม
- ระบบการป้องกัน Class 2, IP20
- มีชั้นวางของ  จำนวน 2 ชั้น
- มีพัดลมภายในตู้

ปกติราคา 69,000 ลดเหลือ 60,000 บาท

   
   

ยี่ห้อ : Binder
รุ่น : ED53

- ขนาดความจุ  53  ลิตร
- ทำอุณหภูมิได้สูงสุด 300 'C
- ตั้งเวลาการทำงานได้ 0 ถึง 99 ชั่วโมง
- ภายในตู้ทำด้วย สแตนเลสสตีล ภายนอกทำจากเหล็กเคลือบสีกันสนิม
- ระบบการป้องกัน Class2, IP20
- มีชั้นวางของ  จำนวน 2 ชั้น
- ไม่มีพัดลมภายในตู้

ปกติราคา 50,000 ลดเหลือ 46,000 บาท

ยี่ห้อ : Memmert
รุ่น : UFB500

- ตั้งอุณหภูมิได้สูงสุด 220 'C
- ตั้งเวลาการทำงานได้ 1 นาที ถึง 99 ขั่วโมง 59 นาที
- ภายในและภายนอกตู้ทำด้วยสแตนเลสสตีล
- แบบมีพัดลม ช่วยในการไหลวนของอากาศภายในตู้
- มีชั้นวางของ  จำนวน 2 ชั้น

ปกติราคา 92,000 ลดเหลือ 88,000 บาท

 

 


 

ยี่ห้อ : Memmert
รุ่น : UNB500

- ตั้งอุณหภูมิได้สูงสุด 220 'C
- ตั้งเวลาการทำงานได้ 1 นาที ถึง 99 ขั่วโมง 59 นาที
- ภายในและภายนอกตู้ทำด้วยสแตนเลสสตีล
- แบบไม่มีพัดลมภายในตู้
- มีชั้นวางของ  จำนวน 2 ชั้น

ปกติราคา 76,000 ลดเหลือ72,000 บาท

ยี่ห้อ : Memmert
รุ่น : UFB400

- ตั้งอุณหภูมิได้สูงสุด 220 'C
- ตั้งเวลาการทำงานได้ 1 นาที ถึง 99 ขั่วโมง 59 นาที
- ภายในและภายนอกตู้ทำด้วยสแตนเลสสตีล
- แบบมีพัดลม ช่วยในการไหลวนของอากาศภายในตู้
- มีชั้นวางของ  จำนวน 2 ชั้น


ปกติราคา 66,000 ลดเหลือ62,000 บาท

               

ยี่ห้อ : Memmert
รุ่น : UNB400

- ตั้งอุณหภูมิได้สูงสุด 220 'C
- ตั้งเวลาการทำงานได้ 1 นาที ถึง 99 ขั่วโมง 59 นาที
- ภายในและภายนอกตู้ทำด้วยสแตนเลสสตีล
- แบบไม่มีพัดลมภายในตู้
- มีชั้นวางของ  จำนวน 2 ชั้น

ปกติราคา 56,000 ลดเหลือ 50,000 บาท

ยี่ห้อ : Memmert
รุ่น : UNB300

- ตั้งอุณหภูมิได้สูงสุด 220 'C
- ตั้งเวลาการทำงานได้ 1 นาที ถึง 99 ขั่วโมง 59 นาที
- ภายในและภายนอกตู้ทำด้วยสแตนเลสสตีล
- แบบไม่มีพัดลมภายในตู้
- มีชั้นวางของ  จำนวน 2 ชั้น

ปกติราคา 50,000 ลดเหลือ 47,000 บาท

               
หมวด Incubator
ภาพ
ยี่ห้อ รุ่น
รายละเอียด
ภาพ
ยี่ห้อ รุ่น
รายละเอียด

ยี่ห้อ : Binder
รุ่น : BD115

- ขนาดความจุ 115 ลิตร
- ทำอุณหภูมิได้สูงสุด 100 'C
- ตั้งเวลาการทำงานได้ 0 ถึง 99 ชั่วโมง
- ภายในตู้ทำด้วย สแตนเลสสตีล ภายนอกทำจากเหล็กเคลือบสีกันสนิม
- ระบบป้องกันการเกิดความเสียหายและรักษาความปลอดภัยจากอุปกรณ์ Class3.1
- มีชั้นวางของ  จำนวน 2 ชั้น
- ไม่มีพัดลมภายในตู้

ปกติราคา 90,000 ลดเหลือ 86,000 บาท

ยี่ห้อ : Binder
รุ่น : BD53

- ขนาดความจุ 53 ลิตร
- ทำอุณหภูมิได้สูงสุด 100 'C
- ตั้งเวลาการทำงานได้ 0 ถึง 99 ชั่วโมง
- ภายในตู้ทำด้วย สแตนเลสสตีล ภายนอกทำจากเหล็กเคลือบสีกันสนิม
- ระบบป้องกันการเกิดความเสียหายและรักษาความปลอดภัยจากอุปกรณ์ Class3.1
- มีชั้นวางของ  จำนวน 2 ชั้น
- ไม่มีพัดลมภายในตู้

ปกติราคา 70,000 ลดเหลือ 65,000 บาท
   

 


ยี่ห้อ : Memmert

รุ่น : INE500

- ตั้งอุณหภูมิได้สูงสุด 70 'C ละเอียด 0.1 'C
- ตั้งเวลาการทำงานได้
- ภายในและภายนอกตู้ทำด้วยสแตนเลสสตีล
- แบบมีพัดลม ช่วยในการไหลวนของอากาศภายในตู้
- มีชั้นวางของ  จำนวน 2 ชั้น

ปกติราคา 95,000 ลดเหลือ 89,000 บาท

ยี่ห้อ : Memmert
รุ่น : INB500

- ตั้งอุณหภูมิได้สูงสุด 70 'C
- ตั้งเวลาการทำงานได้ 1 นาที ถึง 99 ขั่วโมง 59 นาที
- ภายในและภายนอกตู้ทำด้วยสแตนเลสสตีล
- แบบไม่มีพัดลมภายในตู้
- มีชั้นวางของ  จำนวน 2 ชั้น

ปกติราคา 83,000 ลดเหลือ 75,000 บาท
           

ยี่ห้อ : Memmert
รุ่น : INE400

- ตั้งอุณหภูมิได้สูงสุด 70 'C ละเอียด 0.1 'C
- ตั้งเวลาการทำงานได้
- ภายในและภายนอกตู้ทำด้วยสแตนเลสสตีล
- แบบมีพัดลม ช่วยในการไหลวนของอากาศภายในตู้
- มีชั้นวางของ  จำนวน 2 ชั้น

ปกติราคา 70,000 ลดเหลือ 64,000 บาท

ยี่ห้อ : Memmert
รุ่น : INB400

 

- ตั้งอุณหภูมิได้สูงสุด 70 'C
- ตั้งเวลาการทำงานได้ 1 นาที ถึง 99 ขั่วโมง 59 นาที
- ภายในและภายนอกตู้ทำด้วยสแตนเลสสตีล
- แบบไม่มีพัดลมภายในตู้
- มีชั้นวางของ  จำนวน 2 ชั้น

ปกติราคา 60,000 ลดเหลือ 55000 บาท

           

ยี่ห้อ : Binder
รุ่น : RI115

- ทำอุณหภูมิได้สูงสุด 70 'C
- ตั้งเวลาการทำงานได้ 0 ถึง 9,999 นาที
- ภายในตู้ทำด้วย สแตนเลสสตีล ภายนอกทำจากเหล็กเคลือบสีกันสนิม
- ระบบป้องกันการเกิดความเสียหายและรักษาความปลอดภัยจากอุปกรณ์ Class 1
- มีชั้นวางของ  จำนวน 2 ชั้น
- แบบไม่มีพัดลมภายในตู้

ปกติราคา 60,000 ลดเหลือ 50,000 บาท


ยี่ห้อ : Binder
รุ่น : RI53

- ทำอุณหภูมิได้สูงสุด 70 'C
- ตั้งเวลาการทำงานได้ 0 ถึง 9,999 นาที
- ภายในตู้ทำด้วย สแตนเลสสตีล ภายนอกทำจากเหล็กเคลือบสีกันสนิม
- ระบบป้องกันการเกิดความเสียหายและรักษาความปลอดภัยจากอุปกรณ์ Class 1
- มีชั้นวางของ  จำนวน 2 ชั้น
- แบบไม่มีพัดลมภายในตู้

ปกติราคา 50,000 ลดเหลือ 42,000 บาท

           
กลับสู่หน้าหลัก
   
สินค้าที่จำหน่าย
     
         
         
         
           
 
             
Copyright © 2008 Dramatic Engineering Service Co.,Ltd.
175/19 ถ.ประชาธิปปัตย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
Tel.074-350299 Fax. 074-350126