ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ บริษัท ดราเมติก เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จำกัด " สินค้าเด่น เน้นบริการ ผลงานคุณภาพ "

Wellcome To web site Dramatic Engineering Service Co.,Ltd.

 
Price List ( ราคาสินค้า )
หมวด pH meter
ภาพ
ยี่ห้อ รุ่น
รายละเอียด
ภาพ
ยี่ห้อ รุ่น
รายละเอียด

ยี่ห้อ : Ohaus
รุ่น : STARTER 300

- วัดได้ในช่วง 0.00 - 14.00 pH
- ความละเอียด     
pH   0.01 pH
mV        1 mV
 Temp    0.1 ?C
-ช่วงวัด mV  -1999...+1999 mV
- อุณหภูมิได้ในช่วง 0.0 - 100.0 ?C
- พร้อม Gel pH electrode - ATC with 3-in-1 Electrode

ปกติราคา 15,000 ลดเหลือ 12,000 บาท

ยี่ห้อ : Ohaus
รุ่น : STARTER 3000

- สำหรับวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง, ค่ามิลลิโวลต์  และอุณหภูมิ แบบตั้งโต๊ะ
- จอแสดงผลเป็นแบบ  White backlight liquid crystal
- วัดค่า pH   ได้ตั้งแต่  0.00  ถึง  14.00 pH
                    ค่าความละเอียด (Resolution)  0.01 pH  
                    ค่าความถูกต้อง (Accuracy)    + 0.01 pH
- วัดค่ามิลลิโวลต์ (mV) ได้ตั้งแต่  -1,999  ถึง  +1,999 mV
                    ค่าความละเอียด (Resolution)  1 mV 
                    ค่าความถูกต้อง (Accuracy)    + 1 mV
- วัดค่าอุณหภูมิ (Temperature) ได้ในช่วง -5.0 ถึง +105.0 ?C
                    ค่าความละเอียด (Resolution)  0.1 ?C
                    ค่าความถูกต้อง (Accuracy)    + 0.5 ?C
- ระบบชดเชยอุณหภูมิแบบอัตโนมัติ (Automatic Temperature Compensation)
   หรือแบบกำหนดอุณหภูมิเอง (Manual Temperature Compensation)
- การคาลิเบรทเป็นแบบอัตโนมัติ (Auto Calibration) เลือกทำการคาลิเบรท pH
  แบบจุดเดียว, 2 จุด หรือ 3 จุด ก็ได้

ปกติราคา 20,000 ลดเหลือ 16,500 บาท

   
   

ยี่ห้อ : Eutech

รุ่น : EC-PH11

วัดค่า pH ได้ในช่วง  -2.00  ถึง  16.00 pH
- ละเอียด (Resolution)  0.01 pH
- ความถูกต้อง (Accuracy)  ?0.01 pH
- วัดค่ามิลลิโวลต์ (mV) (Optional electrode) ได้ในช่วง  -1999 ถึง +1999 mV
- ละเอียด (Resolution)  
        0.1 mV (ช่วง  -199.9 ถึง 199.9 mV)
           1 mV (ช่วงที่น้อยกว่า  -199.9 mV  และมากกว่า 199.9 mV)
- ความถูกต้อง (Accuracy) 
    ? 0.2 mV + 1 LSD (ช่วง  -199.9 ถึง 199.9 mV)
    ?   2  mV + 1 LSD (ช่วงที่น้อยกว่า  -199.9 mV  และมากกว่า 199.9 mV)
- วัดอุณหภูมิ (Temperature)  ในช่วง  0.0 ถึง 100.0 ?C
-  ละเอียด (Resolution)   0.1 ?C 
-  ความถูกต้อง (Accuracy)  ? 0.5 ?C
-  ควบคุมการทำงานด้วยระบบไมโครโปรเซสเซอร์ ASIC (Application Specific 
   Integrated Circuit)
- บันทึกข้อมูลได้ 50 ข้อมูล
- เลือกชุดสารละลายบัฟเฟอร์มาตรฐานได้ 2 มาตรฐาน ดังนี้ 
   1. USA   :  pH1.68, 4.01, 7.00, 10.01, 12.45
   2. NIST  :  pH1.68, 4.01, 6.86, 9.18, 12.45
- สามารถทำการคาลิเบรท pH ได้สูงสุด 5 จุด

ปกติราคา 15,000 ลดเหลือ 13,500 บาท

ยี่ห้อ : Eutech
รุ่น : EC-PH510 with Glass Eletrode

 

- วัดค่า pH   ได้ตั้งแต่  0.00  ถึง  14.00 pH
- ค่าความละเอียด (Resolution)  เป็น 0.01 pH 

- ค่าความถูกต้อง (Accuracy)   เป็น + 0.01 pH
วัดค่ามิลลิโวลต์ (mV)   ได้ตั้งแต่  -2,000  ถึง  +2,000 mV
ค่าความละเอียด (Resolution)   
      0.1 mV     สำหรับช่วงที่น้อยกว่า   +  199.9  mV
         1 mV     สำหรับช่วงที่เกินกว่า     +    200   mV
ค่าความถูกต้อง (Accuracy)  
   + 0.2 mV    สำหรับช่วงที่น้อยกว่า   + 199.9 mV
      + 2 mV    สำหรับช่วงที่เกินกว่า     +  200   mV
วัดค่าอุณหภูมิ (Temperature) 
ช่วงการวัดค่า  0.0 ถึง 100.0 ?C ความละเอียด  0.1 ?C
ค่าความถูกต้อง (Accuracy)  เป็น + 0.3 ?C

ปกติราคา 23,000 ลดเหลือ 20,500 บาท

 

 


 

ยี่ห้อ : Eutech
รุ่น : EC-PH510 - Epoxy Eletrode

 

- วัดค่า pH   ได้ตั้งแต่  0.00  ถึง  14.00 pH
- ค่าความละเอียด   เป็น 0.01 pH  
- ค่าความถูกต้อง (Accuracy)   เป็น + 0.01 pH
- วัดค่ามิลลิโวลต์ (mV)  ได้ตั้งแต่  -2,000  ถึง  +2,000 mV
- ค่าความละเอียด (Resolution)   
      0.1 mV     สำหรับช่วงที่น้อยกว่า   +  199.9  mV
         1 mV     สำหรับช่วงที่เกินกว่า     +    200   mV
- ค่าความถูกต้อง (Accuracy)  
   + 0.2 mV    สำหรับช่วงที่น้อยกว่า   + 199.9 mV
      + 2 mV    สำหรับช่วงที่เกินกว่า     +  200   mV
- วัดค่าอุณหภูมิ  ช่วง   0.0 ถึง 100.0 ?C
ค่าความละเอียด (Resolution)   เป็น 0.1 ?C
ค่าความถูกต้อง (Accuracy)  เป็น + 0.3 ?C
- การคาลิเบรทเป็นแบบอัตโนมัติ สามารถทำการคาลิเบรทpH
แบบจุดเดียวหรือหลายจุดก็ได้   โดยทำการคาลิเบรทได้มากที่สุด 3  จุด โดยเลือกค่าน้ำยาบัฟเฟอร์จาก  2  ชุดบัฟเฟอร์มาตรฐาน  ดังต่อไปนี้  
      USA : pH 4.01, 7.00, 10.01  : pH 4.01, 7.01, 10.01
      NIST : pH 4.01, 6.86, 9.18 pH 4.01, 6.86, 9.18

ปกติราคา 20,000 ลดเหลือ 17,800 บาท

ยี่ห้อ : Eutech
รุ่น : pH 700 with Glass pH Electrode

- ช่วงการวัดค่า -2.00 ถึง 16.00 pH  ละเอียด  0.01 pH
- ความถูกต้อง    ?0.01 pH
- วัดค่ามิลลิโวลต์ (mV)  ในช่วง  -2,000 ถึง +2,000 mV 
- ละเอียด 0.1 mV สำหรับช่วง  ?199.9 mV, 1.0 mV
- ช่วงการวัดค่าอุณหภูมิ 0.0 ถึง 100.0 ?C
- ค่าความละเอียด (Resolution)   0.1 ?C
- ค่าความถูกต้อง  ? 0.3 ?C ที่อุณหภูมิ 0 ถึง 70 ?C
- ระบบชดเชยอุณหภูมิแบบอัตโนมัติ
- การคาลิเบรทเป็นแบบอัตโนมัติ (Auto Calibration) สามารถทำการคาลิเบรท pH ได้ทั้งแบบจุดเดียวและหลายจุด โดยทำการคาลิเบรทได้มากสุด 5 จุด


ปกติราคา 23,000 ลดเหลือ 21,800 บาท

               

ยี่ห้อ : Eutech
รุ่น : pH 700 with Epoxy pH Electrode

     

- ช่วงการวัดค่า -2.00 ถึง 16.00 pH  ละเอียด  0.01 pH
- ความถูกต้อง    ?0.01 pH
- วัดค่ามิลลิโวลต์ (mV)  ในช่วง  -2,000 ถึง +2,000 mV 
- ละเอียด 0.1 mV สำหรับช่วง  ?199.9 mV, 1.0 mV
- ช่วงการวัดค่าอุณหภูมิ 0.0 ถึง 100.0 ?C
- ค่าความละเอียด (Resolution)   0.1 ?C
- ค่าความถูกต้อง  ? 0.3 ?C ที่อุณหภูมิ 0 ถึง 70 ?C
- ระบบชดเชยอุณหภูมิแบบอัตโนมัติ
- การคาลิเบรทเป็นแบบอัตโนมัติ (Auto Calibration) สามารถทำการคาลิเบรท pH ได้ทั้งแบบจุดเดียวและหลายจุด โดยทำการคาลิเบรทได้มากสุด 5 จุด

ปกติราคา 23,000 ลดเหลือ 20,000 บาท


ยี่ห้อ : HM Digital
รุ่น : pH 200

- เป็นเครื่องวัดความกรด-ด่าง แบบปากา
- สำหรับวัดคุณภาพน้ำ บ่อน้ำเสีย ตัวอย่างสารละลายตัวอย่าง น้ำผลไม้ หรือน้ำทะเล
- ช่วงการวัด 0 - 14 pH  ละเอียด 0.01 pH
- ช่วงการวัดอุณหภูมิ 0 - 80 ?C ละเอียด 0.1?C
- ค่าความแม่นยำในการวัด + 0.02 pH
- ระบบปรับชดเชยอุณหภูมิอัตโนมัติ (ATC)
- ป้องกันน้ำระดับ IP67
- อุปกรณ์พร้อมเครื่อง 1.ฝาปิด 2.แบตเตอรี่ 3. สายสำหรับแขวน 4. Buffer 7.0
- ผลิตภัณฑ์นำเข้าจากประเทศอเมริกา

ปกติราคา 4,800 ลดเหลือ 4,000 บาท

               
หมวด สารบัพเฟอร์
ภาพ
ยี่ห้อ รุ่น
รายละเอียด
ภาพ
ยี่ห้อ รุ่น
รายละเอียด

ยี่ห้อ : Eutech

รุ่น : Buffer 12.45 , pH 10.01 , pH 9.18 ,    pH 9.00 , pH 7.00 , pH 6.86 , pH 4.01 , pH 1.68

Buffer Solution pH 12.45 ขนาด 480 ml/ขวด
Buffer Solution pH 10.01 ขนาด 480 ml/ขวด
Buffer Solution pH 9.18 ขนาด 480 ml/ขวด
Buffer Solution pH 9.00 ขนาด 480 ml/ขวด
Buffer Solution pH 7.00 ขนาด 480 ml/ขวด
Buffer Solution pH 6.86 ขนาด 480 ml/ขวด
Buffer Solution pH 4.01 ขนาด 480 ml/ขวด
Buffer Solution pH 1.68 ขนาด 480 ml/ขวด

ปกติราคา 500 ลดเหลือ 480 บาท

     
   

 


กลับสู่หน้าหลัก
   
สินค้าที่จำหน่าย
     
         
         
         
           
 
             
Copyright © 2008 Dramatic Engineering Service Co.,Ltd.
175/19 ถ.ประชาธิปปัตย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
Tel.074-350299 Fax. 074-350126