ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ บริษัท ดราเมติก เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จำกัด " สินค้าเด่น เน้นบริการ ผลงานคุณภาพ "

Wellcome To web site Dramatic Engineering Service Co.,Ltd.

 
   

 

 
     

 

จากประสบการณ์ด้านงานซ่อมเครื่องมืออุปกรณ์ ทั้งในห้องปฏิบัติการและในโรงงานอุตสาหกรรมมากกว่า 10 ปี ของบรืษัท ดราเมติก เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จำกัด มีขอบข่ายให้บริการส่งเครื่องมือสอบเทียบ และบริการงานซ่อม เครื่องมือวัดอุตสาหกรรมและเครื่องมือในห้องปฏิบัติการ อาทิ

 • MST เครื่องทดสอบความคงตัวของน้ำยาง
 • Balance เครื่องชั่งไฟฟ้า
 • Auto Clave หม้อนึ่งฆ่าเชื้อ
 • Oven & Incubator ตู้อบและตู้เลี้ยงเชื้อ
 • Water Bath อ่างควบคุมอุณหภูมิ
 • Centrifuge เครื่องปั่นเหวี่ยงหนีศูนย์
 • Water Still เครื่องกลั่นน้ำ
 • Furnas เตาเผาอุณหภูมิสูง
 • Inverter อุปกรณ์ควบคุมความเร็วมอเตอร์
 • pH meter เครื่องวัดความเป็นกรด ด่าง
 • Thermometer อุปกรณ์วัดอุณหภูมิ
 • Hot Plate แผ่นให้ความร้อน
 • Vacuum Pump ปั้มสูญญากาศ
 • Microscopes กล้องจุลทรรค์
 • Ultrasonic Cleaner เครื่องล้างระบบความถี่สูง

 

 
     
กลับสู่หน้าหลัก
 
 
             
Copyright © 2008 Dramatic Engineering Service Co.,Ltd.
175/19 ถ.ประชาธิปปัตย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
Tel.074-350299 Fax. 074-350126